Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/03/2007 - 30/03/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 28 - 30 МАРТ 2007 Г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители - продължение.

2. Проект за решения за вземане на акт от Конвеция № 187 относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа, 2006 г., от Препоръка № 197 относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа, 2006 г., и от Препоръка № 198 относно трудовото правоотношение, 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 19.3.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Георги Юруков, Борислав Ралчев и Христо Бисеров, 14.3.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносители: Йордан Цонев и Петър Кънев, 14.2.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина - продължение.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет; 1.2.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Министерски съвет, 24.1.2007 г.; Светослав Спасов и група народни представители, 8.2.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие - продължение.

10. Проект за решение за избиране на независима комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г.

11. Първо четене на законопроекта за амнистия (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2007 г.).

12. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Тома Янков Томов - народен представител в 40-то Народно събрание.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания