Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/04/2007 - 05/04/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 4 И 5 АПРИЛ 2007 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Първо четене на законопроекта за възпиране облагодетелстването по служба и за избягване конфликт на интереси (Вносители: Филип Димитров и група народни представители; 3.11.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Министерски съвет, 19.1.2007 г.; Петя Гегова, Марина Дикова и Олимпи Кътев, 31.1.2007 г.; Антонела Понева и група народни представители; 1.2.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Вносител: Волен Сидеров; 6.12.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________


1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2007 г. (Вносител: Георги Пирински; 2.4.2007 г.).

3. Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г. (Вносител: Михаил Миков; 28.3.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

6. Избор на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - първа точка за 5.4.2007 г., четвъртък.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за електронното управление (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

9. Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии (Вносител: Лютви Местан и Рейхан Аблеким; 26.1. 2007 г.).

10. Освобождаване и избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията.

11. Първо четене на законопроекта за амнистия (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2007 г.).

12. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Тома Янков Томов - народен представител в 40-то Народно събрание.

13. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на Заемното споразумение (Проект “Реформа в администрацията по приходите”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2007 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (Приет на първо четене на 8.3.2007 г.).


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания