Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/04/2007 - 20/04/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

18 - 20 април 2007 г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии (Вносител: Лютви Местан и Рейхан Аблеким; 26.1. 2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Лютви Местан и Пламен Славов, 2.3.2007 г.; Татяна Калканова и група народни представители, 16.3.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 21.12.2006 г.).

6.  Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

8. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Тома Янков Томов - народен представител в 40-то Народно събрание.

9. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 7.3.2007 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания