Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/04/2007 - 27/04/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 25 - 27 АПРИЛ 2007 Г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 21.12.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 7.3.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

6. Първо четене на законопроекта за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет; 11.4.2007 г.) - първа точка за 26.4.2007 г., четвъртък!

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (Приети на първо четене на 25.1.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 23.3.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за електронното управление (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

10. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23.3.2007 г. и върнат с Указ № 105 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания