Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/05/2007 - 04/05/2007

П Р О Г Р А М А
за работата на Народното събрание
2 - 4 май 2007 г.

1. Проект на декларация на 40-то Народно събрание във връзка с отбелязването на 1100 г. от кончината на княз Борис I - Михаил (Вносители: Светослав Спасов и Евгения Живкова; 26.4.2007 г. ).

2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2006 г.).

3. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.) (Вносител: Комисията по европейските въпроси; 24.4.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 23.3.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23.3.2007 г. и върнат с Указ № 105 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Приет на първо четене на 14.3.2007 г.).

10. Първо четене на законопроекта за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приети на първо четене на 5.4.2007 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума