Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/05/2007 - 17/05/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 9 - 11 И 16 - 17 МАЙ 2007 Г.

1. Проект за декларация на 40-то Народно събрание по повод отбелязването на 9 май - Ден на Европа (Вносители: Соломон Паси и Антония Първанова; 8.5.2007 г.) и проект за декларация на 40-то Народно събрание по случай Деня на Европа - 9 май (Вносители: Младен Червеняков и група народни представители; 8.5.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ от японското правителство за подготовка на проект “Втори заем за развитие на политиките” (дарение TF 057777) (Вносител: Министерски съвет; 11.4.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2000 г.) (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.) (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.) (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Иван Н. Иванов и Евгени Чачев, 15.2.2006 г.; Йордан Мирчев, Радослав Илиевски и Румен Ангелов, 28.2.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите (Приети на първо четене на 15.11.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Приет на първо четене на 23.3.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

12. Второ четене на законопроекта за медицинските изделия (Приет на първо четене на 4.10.2006 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 5.4.2007 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Приети на първо четене на 19.4.2007 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (Приети на първо четене на 8.3.2007 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Вносители: Министерски съвет, 10.8.2005 г.; Иван Костов и група народни представители, 15.9.2005 г.; Владимир Кузов, 30.10.2006 г.; Иван Сотиров, 25.4.2007 г.).

17. Второ четене на законопроекта за електронното управление (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

18. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие - продължение.

19. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Първи заем за развитие на политиките: Институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2007 г.).

20. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2007 г.).

21. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект “България - Транзитни пътища V” (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2007 г.).

22. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас-Александруполис (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

23. Законопроект за ратифициране на Тристранната конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

24. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 от 19 март 2007 г. на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - автомагистрала “Тракия”), подписан на 26 юли 2000 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.4.2007 г.).

25. Парламентарен контрол.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания