Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/03/2002 - 15/03/2002
1. Разисквания по питането на народните представители Георги Пирински и Емилия Масларова към министъра на финансите Милен Велчев относно договора с "Краун Ейджънтс" за реформа в митниците.2. Законопроект за ратифициране на Договора за пласиране между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитид, на Договора за фискално агентство между Република България и Джей Пи Морган Чейс Банк и други и на Договора за дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитид (Вносител: Министерски съвет; 8.3.2002 г.).3. Ново обсъждане на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 21 февруари 2002 г., върнат с Указ № 91 на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Елка Анастасова и Лютви Местан; 3.10.2001 г.).5. Второ четене на законопроекта за семейни помощи за деца (Приет на първо четене на 14.2.2002 г.).6. Промени в съставите на постоянни комисии.7. Промени в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.8. Стратегия за приватизация на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - София (Вносител: Министерски съвет; 5.3.2002 г.).9. Второ четене на законопроекта за измерванията (Приет на първо четене на 18.1.2002 г.).10. Законопроект за ратифициране на Римския статут на Международния наказателен съд (Вносител: Министерски съвет; 25.2.2002 г.).11. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост) (Вносител: Министерски съвет; 19.2.2002 г.).12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Нонка Матова, 1.11.2001 г.; Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов, 23.1.2002 г.; Министерски съвет, 19.2.2002 г.).13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2002 г.).14. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания