Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/03/2002 - 22/03/2002
1. Второ четене на законопроекта за семейни помощи за деца (Приет на първо четене на 14.2.2002 г.).


2. Стратегия за приватизация на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - София (Вносител: Министерски съвет; 5.3.2002 г.) - продължение.


3. Проект за решение за създаване на Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси (Вносител: Председателят на Народното събрание Огнян Герджиков; 19.3.2002 г.).


4. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията (Вносител: Никола Б. Николов и група народни представители; 19.3.2002 г.).


5. Искане на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов и Становище на Временната комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов.


6. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост) (Вносител: Министерски съвет; 19.2.2002 г.).


7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Вно-сители: Надежда Михайлова, 22.10.2001 г.; Министерски съвет, 4.2.2002 г.).


8. Второ четене на законопроекта за измерванията (Приет на първо четене на 18.1.2002 г.).


9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж (Вносители: Камелия Касабова и Огнян Герджиков; 5.2.2002 г.).


10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Йордан Нихризов, 25.1.2002 г.; Муравей Радев и група народни представители, 31.1.2002 г.; Георги Атанасов и група народни представители, 22.2.2002 г.) .


11. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Межд-народния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2001 г.).


12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Атанас Щерев, 27.7.2001 г.; Министерски съвет; 27.12.2001 г.; Атанас Щерев и група народни представители, 6.2.2002 г.).


13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 30.11.2001 г.).


14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания (Приет на първо четене на 27.2.2002 г. ).


15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (Вносители: Хюсеин Чауш, 11.10.2001 г.; Министерски съвет; 17.12.2001 г.; Пламен Моллов и група народни представители, 1.3.2002 г.).


16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Нонка Матова, 1.11.2001 г.; Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов, 23.1.2002 г.; Министерски съвет, 19.2.2002 г.).


17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2002 г.).


18. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество





    Последни заседания