Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/03/2002 - 29/03/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 30.11.2001 г.).


2. Проект за решение за създаване на Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси (Вносител: Председателят на Народното събрание Огнян Герджиков; 19.3.2002 г.) - продължение.3. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги (Вносител: Министерски съвет; 5.3.2002 г.).


4. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2001 г.).


5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълне-ние на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Вно-сители: Надежда Михайлова, 22.10.2001 г.; Министерски съвет, 4.2.2002 г.).


6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Приети на първо четене на 23.1.2002 г.).


7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Атанас Щерев, 27.7.2001 г.; Министерски съвет; 27.12.2001 г.; Атанас Щерев и група народни представители, 6.2.2002 г.).


8. Второ четене на законопроекта за измерванията (Приет на първо четене на 18.1.2002 г.).


9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж (Вносители: Камелия Касабова и Огнян Герджиков; 5.2.2002 г.).


10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Йордан Нихризов, 25.1.2002 г.; Муравей Радев и група народни представители, 31.1.2002 г.; Георги Атанасов и група народни представители, 22.2.2002 г.) .


11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 31.1.2002 г.; Диляна Грозданова, 8.2.2002 г.).


12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания (Приет на първо четене на 27.2.2002 г. ).


13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Нонка Матова, 1.11.2001 г.; Весела Лечева, Мария Гигова, Наим Наим и Николай Николов, 23.1.2002 г.; Министерски съвет, 19.2.2002 г.).


14. Второ четене на законопроекта за туризма (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.)


15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2002 г.).
16. Първо четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2002 г.).


17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (Вносители: Хюсеин Чауш, 11.10.2001 г.; Министерски съвет; 17.12.2001 г.; Пламен Моллов и група народни представители, 1.3.2002 г.).


18. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение за заем в размер до 41,1 млн. евро между "Национална електрическа компания" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на електропреносната система - Енергия 2" (Вносител: Министерски съвет; 11.3.2002 г.).


19. Проект за решение за определяне наименование на висше училище (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2002 г.).


20. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 20.2.2002 г.).


21. Доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите (Вносител: Председателят на Комисията по жалбите и петициите на гражданите; 1.3.2002 г.).


22. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).Разисквания по питането на народните представители Румяна Георгиева и Нина Чилова към заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев относно изпълнението на приватизационния договор и икономическото състояние на "Кремиковци" АД.
Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания