Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/11/2007 - 09/11/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 7 - 9 НОЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Приет на първо четене на 20.9.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Светослав Малинов; 8.6.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.
_______________________________________________________________
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Приет на първо четене на 20.9.2007 г.).

2. Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Приети на първо четене на 4.10.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 5.10.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2007 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране (проект "България - Транзитни пътища V") (Вносител: Министерски съвет; 30.10.2007 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура) (Вносител: Министерски съвет; 30.10.2007 г.).

8. Проект за решение за избор на член на Комисията за регулиране на съобщенията.

9. Проект за решение за избор на Комисия за защита на личните данни.

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 20.12.2006 г.; Димитър Абаджиев, Елеонора Николова и Мария Капон; 23.2.2007 г. и Минчо Христов и Стела Банкова, 23.3.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносители: Димитър Абаджиев, Елеонора Николова и Мария Капон; 23.2.2007 г.).

12. Първо четене на законопроекта за одържавяване на приватизирани обекти от отрасъл "Енергетика" (Вносител: Волен Сидеров; 14.11.2006 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Михаил Миков и Ангел Найденов; 1.11.2007 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Приет на първо четене на 20.9.2007 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания