Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/11/2007 - 16/11/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 14 - 16 НОЕМВРИ 2007 Г.

1. Прекратяване пълномощията на народни представители.

2. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Приет на първо четене на 20.9.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за защита от дискриминацията (Приет на първо четене на 27.9.2007 г.).

5. Становище на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев - народен представител в 40-то Народно събрание.

6. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносители: Петър Мръцков и Христина Христова; 28.9.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Приет на първо четене на 27.9.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приети на първо четене на 11.10.2007 г. ).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Владимир Кузов, 4.8.2006 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 26.9.2007 г. и 11.10.2007 г.; Михаил Миков и Ангел Найденов; 1.11.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 11.5.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Яне Янев, 10.1.2007 г.; Евгений Жеков, 21.3.2007 г.; Ясен Пенчев и група народни представители, 15.6.2007 г.; Мартин Димитров и Ясен Попвасилев, 10.10.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания