Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/11/2007
ДНЕВЕН РЕД*
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 20 НОЕМВРИ 2007 Г.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 11.5.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Яне Янев, 10.1.2007 г.; Евгений Жеков, 21.3.2007 г.; Ясен Пенчев и група народни представители, 15.6.2007 г.; Мартин Димитров и Ясен Попвасилев, 10.10.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Николай Кънчев, Мирослав Мурджов и Бойко Ватев, 19.4.2007 г.; Мартин Димитров, Нено Димов и Ясен Попвасилев, 12.9.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2007 г.).


* Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 16.11.2007 г., петък.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания