Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/11/2007 - 23/11/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 - 23 ноември 2007 г.

1. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Николай Кънчев, Мирослав Мурджов и Бойко Ватев, 19.4.2007 г.; Мартин Димитров, Нено Димов и Ясен Попвасилев, 12.9.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Приет на първо четене на 27.9.2007 г.) - продължение.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 26.9.2007 г. и 11.10.2007 г.; Михаил Миков и Ангел Найденов; 1.11.2007 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Приет на първо четене на 9.11.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приети на първо четене на 11.10.2007 г. ).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума