Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/11/2007 - 23/11/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 - 23 ноември 2007 г.

1. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Николай Кънчев, Мирослав Мурджов и Бойко Ватев, 19.4.2007 г.; Мартин Димитров, Нено Димов и Ясен Попвасилев, 12.9.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Приет на първо четене на 27.9.2007 г.) - продължение.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 26.9.2007 г. и 11.10.2007 г.; Михаил Миков и Ангел Найденов; 1.11.2007 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Приет на първо четене на 9.11.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приети на първо четене на 11.10.2007 г. ).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания