Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/11/2007 - 30/11/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 28 - 30 НОЕМВРИ 2007 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението от Котону (юни 2000 г.) за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 26.9.2007 г. и 11.10.2007 г.; Михаил Миков и Ангел Найденов; 1.11.2007 г.).

4. Проект за решение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2007 г. ).

5. Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г. ) и проект за решение.

6. Отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2006 г., който съдържа и отчетните данни за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2006 г. (Вносител: Председателят на Народното събрание Георги Пирински; 13.11.2007 г. ) и проект за решение.

7. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за военните паметници (Приет на първо четене на 31.10.2007 г.).

10. Промени в съставите на постоянни комисии.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приети на първо четене на 8.6.2007 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания