Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/11/2007 - 30/11/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 28 - 30 НОЕМВРИ 2007 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението от Котону (юни 2000 г.) за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 26.9.2007 г. и 11.10.2007 г.; Михаил Миков и Ангел Найденов; 1.11.2007 г.).

4. Проект за решение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2007 г. ).

5. Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г. ) и проект за решение.

6. Отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2006 г., който съдържа и отчетните данни за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2006 г. (Вносител: Председателят на Народното събрание Георги Пирински; 13.11.2007 г. ) и проект за решение.

7. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за военните паметници (Приет на първо четене на 31.10.2007 г.).

10. Промени в съставите на постоянни комисии.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приети на първо четене на 8.6.2007 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума