Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/12/2007
ДНЕВЕН РЕД*
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

1. Второ четене на законопроекта за Национална агенция “Сигурност” (Приет на първо четене на 11.10.07 г.).* Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 30.11.2007 г., петък.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания