Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/12/2007 - 07/12/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 5 - 7 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Първо четене на законопроекта за предотвратяване облагодетелстването по служба и санкциониране на укриван конфликт на интереси (Вносители: Филип Димитров и група народни представители; 9.10.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Минчо Спасов и група народни представители, 4.7.2007 г.; Иван Н. Иванов, 25.9.2007 г.; Ахмед Юсеин, 8.11.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 8.11.2005 г.; Захари Георгиев и група народни представители, 26.5.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приети на първо четене на 8.6.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приети на първо четене на 8.6.2007 г.).

2. Второ четене на законопроекта за Национална агенция “Сигурност” (Приет на първо четене на 11.10.07 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Приет на първо четене на 16.11.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Лъчезар Иванов и Димитър Абаджиев, 19.9.2007 г.; Министерски съвет, 9.11.2007 г.; Ваньо Шарков и група народни представители, 21.11.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.) - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Приет на първо четене на 22.11.2007 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните скрадове (Приет на първо четене на 20.11.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за военните паметници (Приет на първо четене на 31.10.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефто-продукти (Приет на първо четене на 9.11.2007 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания