Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2007
ДНЕВЕН РЕД*
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 11 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

1. Второ четене на законопроекта за Национална агенция “Сигурност” (Приет на първо четене на 11.10.07 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефто-продукти (Приет на първо четене на 9.11.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните скрадове (Приет на първо четене на 20.11.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.) - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Приет на първо четене на 22.11.2007 г.).

* Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 7.12.2007 г., петък.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания