Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/12/2007 - 14/12/2007

П Р О Г Р А М А
за работата на Народното събрание

12 – 14 декември 2007 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Приет на първо четене на 22.11.2007 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приет на първо четене на 20.11.2007 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 20.11.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Приет на първо четене на 16.11.2007 г.).

7. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 6.12.2007 г.).

9. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

10. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации (Приет на първо четене на 18.10.2007 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания