Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/12/2007
ДНЕВЕН РЕД*
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 17 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.
Понеделник, 10.00 часа

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 6.12.2007 г.).

3. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет.

5. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. (Приет на първо четене на 23.11.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Приет на първо четене на 16.11.2007 г.).


* Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 14.12.2007 г., петък.Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания