Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/12/2007 - 20/12/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 19 И 20 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

1. Избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет.

2. Избор на Комисия за защита на личните данни.

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за собствеността (Вносители: Мая Манолова и Иван Гороломов; 12.12.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2008 г. (Приет на първо четене на 21.11.2007 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2007 г.).

7. Второ четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации (Приет на първо четене на 18.10.2007 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Лъчезар Иванов; 11.7.2007 г. и Христо Величков, Петър Берон и Станислав Станилов; 26.9.2007 г.).

Форма за търсене
Ключова дума