Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/01/2008
ДНЕВЕН РЕД*
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 15 ЯНУАРИ 2008 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE) (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Вносители: Петко Атанасов и група народни представители; 13.11.2007 г.).

5. Парламентарен контрол.


* Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 19.12.2007 г., сряда.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия





    Последни заседания