Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/01/2008 - 18/01/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 16 - 18 ЯНУАРИ 2008 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за обезщетяването на гражданите при отчуждаване на имущества от държавата и общините (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 19.4.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 23.1.2007 г.), Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 19.10.2007 г.), Проект за решение за признаване геноцида над българите в Османската империя през периода 1903-1913 г. и над арменците в Османската империя през периода 1915-1922 г. (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители; 26.4.2007 г.) и Проект на декларация за осъждане на геноцида над арменския народ в периода 1915-1917 г. (Вносители: Любен Дилов и Ася Михайлова; 16.10.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE) (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

4. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Вносители: Пенко Атанасов и група народни представители; 13.11.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Вносители: Яне Янев, 26.3.2007 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 27.3.2007 г.; Младен Червеняков и група народни представители, 22.11.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Борислав Китов, Ива Станкова и Донка Михайлова; 29.11.2007 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Лъчезар Иванов, 11.7.2007 г.; Христо Величков, Петър Берон и Станислав Станилов, 26.9.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации (Приет на първо четене на 18.10.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за защита на животните (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.) - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство, Заключителния акт и Споразумението за норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

13. Законопроект за мерките по прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Лидия Шулева и Христина Христова, 15.5.2007 г.; Ариф Агуш и група народни представители, 15.6.2007 г.; Евгений Жеков и Борислав Българинов, 29.6.2007 г.; Деница Димитрова и Илко Димитров, 12.7.2007 г.; Маргарита Панева, Мая Манолова и Татяна Калканова; 14.9.2007 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания