Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/01/2008 - 01/02/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

30 януари – 1 февруари 2008 г.

1. Промени в съставите на постоянни парламентарни комисии.

2. Проекти за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесетото Народно събрание (Вносител: Волен Сидеров; 19.12.2006 г. и 13.2.2007 г. ).

3. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли 2007 г. до 19 декември 2007 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 19.12.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приети на първо четене на 11.10.2007 г. ).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 2.1.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

7. Доклад за дейността на Върховния административен съд за 2006 г. (Вносител: Висшият съдебен свет; 5.12.2007 г.) - точка първа за четвъртък, 31.1.2008 г.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 18.1.2008 г.).

9. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за парламентарно проучване на дейността на Министерството на вътрешните работи по отношение на организираната престъпност, свързана с производството и трафика на наркотици, в т.ч. специално на случая с лицето Будимир Куйович и Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случая “Куйович” (Вносители: Йордан Бакалов и група народни представители; 15.1.2008 г.; Михаил Миков и група народни представители).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания