Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/02/2008 - 08/02/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 6 - 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване условията, обстоятелствата и начина на сключване на сделката за концесия на автомагистрала “Тракия” (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 5.7.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и “Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект “Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2” (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора за заем (проект “Развитие на летище София”) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Минчо Христов и Владимир Кузов, 3.11.2005 г.; Евдокия Манева и Иван Н. Иванов, 16.2.2006 г.; Министерски съвет, 3.1.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 11.12.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 2.1.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Приет на първо четене на 18.1.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 29.11.2007 г.).

8. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на Заемното споразумение (Проект “Реформа в администрацията по приходите”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 18.1.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносители: Росен Владимир и Борислав Великов, 18.8.2005 г.; Георги Божинов и Марко Мечев, 16.3.2007 г.).

11. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

12. Промени в съставите на постоянни парламентарни комисии.

13. Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера “Ашраф” в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2007 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2007 г.).

15. Проект за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии.

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания