Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/02/2008 - 08/02/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 6 - 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване условията, обстоятелствата и начина на сключване на сделката за концесия на автомагистрала “Тракия” (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 5.7.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и “Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект “Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2” (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора за заем (проект “Развитие на летище София”) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Минчо Христов и Владимир Кузов, 3.11.2005 г.; Евдокия Манева и Иван Н. Иванов, 16.2.2006 г.; Министерски съвет, 3.1.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 11.12.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 2.1.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Приет на първо четене на 18.1.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 29.11.2007 г.).

8. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на Заемното споразумение (Проект “Реформа в администрацията по приходите”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 18.1.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносители: Росен Владимир и Борислав Великов, 18.8.2005 г.; Георги Божинов и Марко Мечев, 16.3.2007 г.).

11. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

12. Промени в съставите на постоянни парламентарни комисии.

13. Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера “Ашраф” в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2007 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2007 г.).

15. Проект за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии.

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума