Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/02/2008 - 22/02/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 20 - 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Борислав Ралчев, 29.1.2008 г.; Михаил Миков, 13.2.2008 г.; Пламен Моллов, 13.2.2008 г.; Борислав Ралчев, 13.2.2008 г.; Митко Димитров и група народни представители, 13.2.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 6.12.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 1.2.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Евдокия Манева, Антонела Понева и Елиана Масева, 27.6.2007 г.; Министерски съвет, 5.2.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносители: Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев, 21.9.2007 г.; Елеонора Николова и Мария Капон, 21.9.2007 г.; Ремзи Осман и група народни представители, 31.1.2008 г.).

7. Проект за решение за закриване на Юридическия факултет в структурата на Техническия университет - Варна (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2007 г.).

8. Разисквания по проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България (Вносители: Александър Праматарски и група народни представители; 14.2.2008 г.) - първа точка за четвъртък, 21.2.2008 г.

9. Гласуване по проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България (Вносители: Александър Праматарски и група народни представители; 14.2.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2007 г.).

11. Парламентарен контрол.

- Разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост.

- Отговори на въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума