Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/02/2008 - 29/02/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 27 - 29 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 14.2.2008 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Евдокия Манева, Антонела Понева и Елиана Масева, 27.6.2007 г.; Министерски съвет, 5.2.2008 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 12.2.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Консултативния съвет за национална сигурност (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 20.7.2007 г.; Филип Димитров, 24.1.2008 г.; Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносители: Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев, 21.9.2007 г.; Елеонора Николова и Мария Капон, 21.9.2007 г.; Ремзи Осман и група народни представители, 31.1.2008 г.).

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2007 г.).

19. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносител: Министерски съвет; 25.1.2008 г.).

20. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Приет на първо четене на 8.2.2008 г.).

21. Първо четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2007 г.).

22. Първо четене на законопроекта за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2008 г.).

23. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.).

24. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания