Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/03/2008 - 07/03/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 5 - 7 МАРТ 2008 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Първо четене на законопроекта за национализация (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 2.3.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение за закриване на Юридическия факултет в структурата на Техническия университет - Варна (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Първо четене на законопроекта за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2008 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Проект за решение за закриване на Юридическия факултет в структурата на Техническия университет - Варна (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 14.2.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за Българската банка за развитие (Вносител: Министерски съвет; 18.2.2008 г.).

6. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на случая “Куйович” (Вносител: Надка Балева; 4.3.2008 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.2.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

11. Проект за решение за приемане на Доклад за състоянието на околната среда през 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г.).

12. Първо четене на законопроекта за агенциите за временна заетост (Вносители: Йордан Бакалов и група народни представители; 14.12.2007 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

15. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

16. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.; Васил Иванов - Лучано, Мария Ангелиева - Колева и Даринка Станчева, 27.2.2008 г.).

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания