Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/03/2008 - 14/03/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 12 - 14 МАРТ 2008 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.2.2008 г.).

2. Проект за решение за приемане на Доклад за състоянието на околната среда през 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за Българската банка за развитие (Вносител: Министерски съвет; 18.2.2008 г.) - продължение.

4. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Лютви Местан, 5.3.2008 г.; Пламен Моллов, 5.3.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приети на първо четене 25.1.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия, Договора за правна помощ по граждански и търговски дела между Република България и Република Индия и Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия (Вносител: Министерски съвет; 27.2.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Ваня Цветкова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Васил Калинов и група народни представители, 28.2.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Приет на първо четене на 14.2.2008 г.).

15. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.; Васил Иванов - Лучано, Мария Ангелиева - Колева и Даринка Станчева, 27.2.2008 г.).

16. Първо четене на законопроекта за агенциите за временна заетост (Вносители: Йордан Бакалов и група народни представители; 14.12.2007 г.).

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания