Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/03/2008 - 21/03/2008

П Р О Г Р А М А
за работата на Народното събрание
19 - 21 март 2008 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 28.2.2008 г. ).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия (Вносители: Иван Костов, Иван Н. Иванов и Веселин Методиев, 22.2.2008 г.; Министерски съвет, 4.3.2008 г. ).

4. Първо четене на законопроекта за агенциите за временна заетост (Вносители: Йордан Бакалов и група народни представители; 14.12.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (Приет на първо четене на 11.10.2006 г.).

8. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси; 17.3.2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (Вносители: Стойко Танков и Трифон Митев; 6.12.2007 г.).

11. Проект за решение за избиране на делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея.

12. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия (Приет на първо четене на 14.3.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия (Приет на първо четене на 14.3.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.) - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2008 г.) - петък, 21.3.2008 г., от 10.00 ч.

18. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.; Васил Иванов - Лучано, Мария Ангелиева - Колева и Даринка Станчева, 27.2.2008 г.).

19. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания