Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/03/2008 - 28/03/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 26 - 28 МАРТ 2008 Г.

1. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея (Вносители: Михаил Миков, Пламен Моллов и Лютви Местан; 20.3.2008 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 29.11.2007 г.; Ваньо Шарков и група народни представители, 15.1.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносител: Министерски съвет; 10.3.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

6. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 25.1.2008 г. ).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (Приет на първо четене на 21.3.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.).

10. Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета и на отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2005 г.).

11. Проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2006 г.).

12. Проект за решение по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г.).

13. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.; Васил Иванов - Лучано, Мария Ангелиева - Колева и Даринка Станчева, 27.2.2008 г.).

14. Парламентарен контрол (петък, 28.3.2008 г., 9,00 - 14,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания