Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/04/2008 - 04/04/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ЗА 2 - 4 АПРИЛ 2008 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:

Проект за решение за възлагане на Министерски съвет процедура за изтегляне на военния контингент на България от Ирак и Афганистан (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 5.12.2007 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 7.3.2008 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 7.3.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (Приет на първо четене на 21.3.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.).

6. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 25.1.2008 г. ).

7. Доклад на Временната анкетна комисия за изясняване на случая “Куйович” и проект за решение по доклада (Вносител: Надка Балева - председател на Временната анкетна комисия; 27.3.2008 г. ) - точка първа за 3.4.2008 г., четвъртък.

8. Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета и на отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2005 г.).

9. Проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2006 г.).

10. Проект за решение по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Владимир Кузов, 24.1.2007 г., 6.2.2007 г., 7.2.2007 г.; Министерски съвет; 14.3.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приети на 28.2.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет; 24.3.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Приет на първо четене на 25.1.2008 г.).

15. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.; Васил Иванов - Лучано, Мария Ангелиева - Колева и Даринка Станчева, 27.2.2008 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания