Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/04/2008 - 11/04/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 9 - 11 АПРИЛ 2008 Г.

Пленарното заседание на 11.04.2008 г., петък, ще започне от 11.00 часа със законодателна програма. От 11.30 часа заседанието ще продължи с парламентарен контрол. Гласуването на проекторешението за вот на недоверие към МС ще бъде в 15.30 часа.1. Второ четене на законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Приет на първо четене на 28.2.2008 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Приет на първо четене на 20.3.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Приет на първо четене на 25.1.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приет на първо четене на 8.2.2008 г.).

5. Разисквания по проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради обвързаността му с организираната престъпност (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители; 4.4.2008 г.) - точка първа за 10.4.2008 г., четвъртък.

6. Гласуване по проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради обвързаността му с организираната престъпност (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители; 4.4.2008 г.).

7. Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета и на отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2005 г.).

8. Проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2006 г.).

9. Проект за решение по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Приет на първо четене на 28.3.2008 г.).

11. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 25.1.2008 г. ).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет; 24.3.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 8.2.2008 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания