Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/04/2008 - 18/04/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 16 - 18 АПРИЛ 2008 Г.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Елеонора Николова и Мария Капон, 28.2.2008 г.; Мартин Димитров и група народни представители, 12.3.2008 г.; Министерски съвет, 31.3.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приети на първо четене на 14.3.2008 г.).

3. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 188 за работата в риболовния сектор, 2007 г. и от Препоръка № 199 за работата в риболовния сектор, 2007 г., приети на 96-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 28.3.2008 г.).

4. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 8.2.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за Българската банка за развитие (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за регионалното развитие (Приет на първо четене на 6.3.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приети на първо четене на 4.4.2007 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания