Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/04/2008 - 24/04/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 23 И 24 АПРИЛ 2008 Г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2008 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2008 г.).

3. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София-Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт (Вносител: Камен Костадинов; 22.4.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2008 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Република Индия за изменение и допълнение на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Индия за насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 10.3.2008 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Женевския акт от 2 юли 1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2008 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия във връзка с новото правно положение на Република България и Румъния като държави-членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., и на Декларацията на държавите-страни по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия (Вносител: Министерски съвет; 4.4.2008 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати и законопроект за ратифициране на Договора за някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (Вносител: Министерски съвет; 4.4.2008 г.).

9. Проект за решение за Великденската ваканция на Народното събрание за 2008 г.

10. Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западно-европейския съюз (Вносител: Пламен Моллов; 16.4.2008 г.).

11. Проект за решение за структурни и персонални промени на Министерския съвет на Република България - точка първа за 24.4.2008 г., четвъртък.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания