Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/07/2008 - 11/07/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

9 – 11 юли 2008 г.

Гласуване на законопроекти, по които обсъжданията са приключили:

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (Приет на първо четене на 15.2.2008 г.) – продължение на гласуването.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Юнал Тасим и група народни представители; 20.6.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 22.5.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).
_______________________________________________________

1. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. (Вносител: КУИППД; 27.3.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет; 16.6.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо четене на 6.6.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за публичност на лобизма (Вносители: Любен Дилов и Ася Михайлова; 10.8.2006 г.) и законопроекта за публичност на лобистката дейност (Вносители: Бойко Великов и група народни представители; 16.5.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).

7. Проект за решение за даване на съгласие за водене на проговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

8. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект “Изграждане на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас” (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Приет на първо четене на 13.6.2008 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекта за инспектиране по труда (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Мария Капон и Елеонора Николова, 21.2.2008 г.; Бойко Великов и група народни представители, 30.5.2008 г.; Диана Хитова и група народни представители, 5.6.2008 г.; Министерски съвет; 3.7.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 19.6.2008 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума