Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/07/2008
ДНЕВЕН РЕД*
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА 15 ЮЛИ 2008 Г.
Вторник, 14.00 часа


1. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 27.6.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Приет на първо четене на 13.6.2008 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 19.6.2008 г.).


* Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 11.07.2008 г., петък.

Форма за търсене
Ключова дума