Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/09/2008 - 12/09/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

10 – 12 септември 2008 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Маргарита Кънева и група народни представители, 13.3.2008 г.; Пламен Панайотов и група народни представители, 4.6.2008 г.) - продължение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Проект за решение относно подкрепа на идеите и призивите, представени в Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. (Вносители: Антонела Понева и група народни представители; 8.7.2008 г.) и проект за решение за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвет и комунизма от 3 юни 2008 г. (Вносители: Георги Пинчев и група народни представители; на 2.7.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Няма постъпило предложение.
_______________________________________________________

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 18.7.2008 г.).

2. Първо четене на законопроекта за уреждане на някои трудови осигурителни права на български граждани (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за инспектиране по труда (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 16.7.2008 г.).

5. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 г. (Вносител: ВСС; 27.5.2008 г.) – първа точка на 12.9.2008 г.

6. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода 1.9.2006 г. – 30.6.2008 г. (Вносител: Бойко Великов – председател на Комисията за борба с корупцията; 30.7.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2008 г.).

9. Първо четене на проекта на Семеен кодекс (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2008 г.) и законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Светослав Спасов; 14.11.2007 г.) .

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания