Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/09/2008 - 19/09/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 септември 2008 г.

1. Проект за решение за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвет и комунизма от 3 юни 2008 г. (Вносители: Георги Пинчев и група народни представители; на 2.7.2008 г.) и проект за решение относно подкрепа на идеите и призивите, представени в Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. (Вносители: Антонела Понева и група народни представители; 8.7.2008 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за общинския дълг (Вносители: Румен Овчаров и група народни представители; 29.7.2008 г.).

5. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Третия протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2008 г.).

6. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Яне Янев, Нено Димов и Антонела Понева, 20.3.2008 г.; Йордан Бакалов, 24.7.2008 г.; Татяна Дончева, 11 и 12.9.2008 г.; Ремзи Осман, 16.9.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносители: Ясен Попвасилев и група народни представители, 29.5.2008 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси и на Заключителния акт към него (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2008 г.).

10. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода 1.9.2006 г. – 30.6.2008 г. (Вносител: Бойко Великов – председател на Комисията за борба с корупцията; 30.7.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.) - продължение.

12. Проект за обръщение на Народното събрание на Република България по повод 100-годишнината от провъзгласяването на независимостта на България.

13. Първо четене на проекта на Семеен кодекс (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2008 г.) и законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Светослав Спасов; 14.11.2007 г.) .

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 27.6.2008 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания