Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/10/2008 - 03/10/2008

П Р О Г Р А М А
за работата на Народното събрание

1 – 3 октомври 2008 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Проект за решение относно определянето на политическата корупция като заплаха за националната сигурност на Република България (Вносители: Асен Агов и група народни представители; 10.9.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:
Няма постъпило предложение.
_______________________________________________________
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете държави на река Дунав при Видин - Калафат (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола към Договора между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 18.7.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за независимите оценители (Вносител: Министерски съвет; 16.7.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Валентин Милтенов и група народни представители; 5.6.2008 г.) и на законопроекта за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет; 10.9.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносител: Министерски съвет; 5.9.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 28.5.2008 г.; Бойко Великов и група народни представители, 4.7.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.).

11. Проект за решение за избиране на заместник-председател на 40-то Народно събрание (Вносители: Волен Сидеров и Павел Шопов; 12.2.2008 г.) и Проект за решение за избиране на заместник-председател на 40-то Народно събрание (Вносител: Борислав Ралчев, 19.9.2008 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания