Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/10/2008 - 10/10/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

8 – 10 октомври 2008 г.

1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 26.9.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за общинския дълг (Приет на първо четене на 19.9.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 18.4.2007 г.; Йордан Величков и група народни представители, 5.7.2007 г.; Станчо Тодоров и група народни представители, 22.11.2007 г.; Йордан Бакалов и група народни представители, 5.12.2007 г.; Ангел Найденов и група народни представители, 1.8.2008 г.; Иглика Иванова, 6.8.2008 г.; Яне Янев, 8.9.2008 г.; Марина Дикова и група народни представители, 10.9.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Валентин Милтенов и група народни представители; 5.6.2008 г.) и на законопроекта за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет; 10.9.2008 г.) – продължение.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за противодействие на конфликт на интереси (Приети на първо четене на 13.6.2008 г.).

8. Проект за решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (по чл. 35б, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит).

9. Проект за решение за одобряване на Доклада за състоянието на околната среда през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2008 г.).

10. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за управление на етажната собственост (Приет на първо четене на 13.3.2008 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания