Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/10/2008 - 17/10/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

15 – 17 октомври 2008 г.

1. Проект за декларация относно осъждане на политическо насилие, упражнено след изборите в гр. Петрич, проведени на 11.10.2008 г. (Вносители: Павел Шопов и Митко Димитров, 14.10.2008 г.).

2. Проект за решение за откриване на факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Варна (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2008 г.).

3. Проект за решение за откриване на факултет “Здравни грижи” в структурата на Медицинския университет – Плевен (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2008 г.).

4. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по отбраната (Вносител: Татяна Дончева; 14.10.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Приети на първо четене на 22.7.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за противодействие на конфликт на интереси (Приети на първо четене на 13.6.2008 г.) - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 9.4.2008 г.; Минчо Спасов и група народни представители, 16.6.2008 г.; Министерски съвет, 12.8.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (Приет на първо четене на 12.9.2008 г.).

10. Проект за решение за одобряване на Доклада за състоянието на околната среда през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2008 г.).

11. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Йордан Мирчев и група народни представители, 21.2.2006 г.; Министерски съвет, 3.9.2008 г.).

13. Проект за решение за избиране на заместник-председател на 40-то Народно събрание (Вносител: Борислав Ралчев, 19.9.2008 г.).

14. Парламентарен контрол (петък, 17.10.2008 г., 9,00 – 14,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания