Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/10/2008
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 часа

1. Второ четене на законопроекта за енергийната ефективност (Приет на първо четене на 18.9.2008 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 9.4.2008 г.; Минчо Спасов и група народни представители, 16.6.2008 г.; Министерски съвет, 12.8.2008 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2008 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания