Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/10/2008 - 31/10/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

29 – 31 октомври 2008 г.

1. Второ четене на законопроекта за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (Приет на първо четене на 26.9.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Приет на първо четене на 26.9.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (Приет на първо четене на 3.10.2008 г.).

4. Проект за решение за приемане на Решение на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (2007/436/ЕО, Евратом) (Вносител: Министерски съвет, 13.10.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Приет на първо четене на      19.9.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (Приет на първо четене на 12.9.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 16.10.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Приети на първо четене на 24.10.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 26.9.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за независимите оценители (Приет на първо четене на 2.10.2008 г.).

11. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2008 г.).

12. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 декември 2007 г. до 16 юли 2008 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 17.7.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 9.4.2008 г.; Министерски съвет, 14.10.2008 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Министерски съвет; 12.2.2008 г.; Елеонора Николова и Мария Капон, 15.5.2008 г.; Димитър Абаджиев, 21.5.2008 г.; Елеонора Николова, Антонела Понева и Мария Капон, 3.7.2008 г.; Борислав Българинов и група народни представители, 17.9.2008 г.; Министерски съвет, 14.10.2008 г.).

15. Парламентарен контрол (петък, 31.10.2008 г., 9.00 – 14.00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания