Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/01/2009 - 16/01/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

14 – 16 януари 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електроенергията и топлоенергията (Вносители: Волен Сидеров, Митко Димитров и Павел Шопов; 26.9.2008 г.) и Проект за решение за постановяване на мораториум на цените на топлоенергията и електроенергията (Вносители: Минчо Христо и Владимир Кузов; 1.11.2005 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Министерски съвет, 1.12.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Борислав Владимиров, 10.7.2008 г.; Христо Кирчев и група народни представители, 22.10.2008 г.; Министерски съвет, 22.12.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:

Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на държавните резерви от горива (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители; 13.1.2009 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД”:

Няма постъпило предложение.
_________________________________________________

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Министерски съвет, 1.12.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Приети на първо четене на 21.11.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Борислав Владимиров, 10.7.2008 г.; Христо Кирчев и група народни представители, 22.10.2008 г.; Министерски съвет, 22.12.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приети на първо четене на 11.12.2008 г.).

6. Годишен доклад за младежта за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 8.10.2008 г.).

7. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 г. и приложенията към него /поверителни, за служебно ползване и некласифицирани/ (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2008 г.).

8. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума