Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/01/2009 - 23/01/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 – 23 януари 2009 г.

1. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Корея (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Корея (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2008 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) (Вносител: Министерски съвет; 1.12.2008 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за транслитерацията (Вносител: Министерски съвет; 22.12.2008 г.).

6. Годишен доклад за младежта за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 8.10.2008 г.).

7. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 г. и приложенията към него /поверителни, за служебно ползване и некласифицирани/ (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Иван Гороломов и група народни представители; 9.12.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Тодор Кумчев и група народни представители; 12.1.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за уеднаквяване на понятията в административната дейност (Вносител: Министерски съвет; 9.1.2009 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

13. Първо четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания