Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/01/2009 - 30/01/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

28 - 30 януари 2009 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносители: Донка Михайлова, Христина Христова и Хасан Адемов; 13.1.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 12.1.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет; 9.1.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Вносители: Татяна Дончева и група народни представители; 23.1.2009 г.) -  точка 1 на 29.1.2009 г., четвъртък!.

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Владимир Кузов и Ваньо Хърков, 14.11.2007 г.; Владимир Кузов, 16.11.2007 г.; Фатме Илияз, 24.4.2008 г.; Йордан Бакалов и група народни представители, 17.6.2008 г.; Николай Кънчев и група народни представители, 16.7.2008 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 23.7.2008 г.; Лъчезар Иванов, 17.9.2008 г.; Ненко Темелков, 15.10.2008 г.; Яни Янев, Младен Червеняков и Четин Казак, 28.11.2008 г.; Четин Казак и група народни представители, 3.12.2008 г.; Министерски съвет, 9.1.2009 г.; Евдокия Манева и Елиана Масева, 21.1.2009 г.; Яни Янев, 21.1.2009 г.; Надка Балева и група народни представители, 21.1.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 30.10.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

11. Първо четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.) - точка 1 на 30.1.2009 г., петък!.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания