Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/01/2009 - 30/01/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

28 - 30 януари 2009 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносители: Донка Михайлова, Христина Христова и Хасан Адемов; 13.1.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекта за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 12.1.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет; 9.1.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Вносители: Татяна Дончева и група народни представители; 23.1.2009 г.) -  точка 1 на 29.1.2009 г., четвъртък!.

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Владимир Кузов и Ваньо Хърков, 14.11.2007 г.; Владимир Кузов, 16.11.2007 г.; Фатме Илияз, 24.4.2008 г.; Йордан Бакалов и група народни представители, 17.6.2008 г.; Николай Кънчев и група народни представители, 16.7.2008 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 23.7.2008 г.; Лъчезар Иванов, 17.9.2008 г.; Ненко Темелков, 15.10.2008 г.; Яни Янев, Младен Червеняков и Четин Казак, 28.11.2008 г.; Четин Казак и група народни представители, 3.12.2008 г.; Министерски съвет, 9.1.2009 г.; Евдокия Манева и Елиана Масева, 21.1.2009 г.; Яни Янев, 21.1.2009 г.; Надка Балева и група народни представители, 21.1.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 30.10.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

11. Първо четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.) - точка 1 на 30.1.2009 г., петък!.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума