Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/02/2009 - 06/02/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

4 – 6 февруари 2009 г.

Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

от Парламентарната група на Коалиция за България:

Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.).

от Парламентарната група на Национално движение за стабилност и възход:

Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

от Парламентарната група на ОДС:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Българска нова демокрация:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Демократи за силна България:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Движение “Напред”:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Коалиция  “АТАКА”:

Няма постъпило предложение.
__________________________________________________

1. Първо четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Приети на първо четене на 6.11.2008 г. и 19.9.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Приет на първо четене на 15.1.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приет на първо четене на 23.1.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 30.10.2008 г.) - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

7. Проекторешения по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София – Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт, както и Доклада за дейността на Временната комисия  (Вносители: Камен Костадинов, 8.10.2008 г.; Румен Ангелов и Димитър Йорданов, 9.10.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 21.11.2008 г.; Министерски съвет, 7.1.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2008 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания