Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/02/2009 - 20/02/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

18 – 20 февруари 2009 г.

1. Законопроект за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, презграничната престъпност и нелегалната миграция (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка за финансиране и инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно процедурите за плащане и възстановяване съгласно гаранциите на страните членки в полза на Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2009 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2009 г.).

5. Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начина на ползване на имоти в Студентския град в гр. София (Вносители: Валентина Богданова и група народни представители; 12.2.2009 г.).

6. Проекторешения по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София – Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт, както и Доклада за дейността на Временната комисия  (Вносители: Камен Костадинов, 8.10.2008 г.; Румен Ангелов и Димитър Йорданов, 9.10.2008 г.) - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за културното наследство (Приет на първо четене на 31.7.2008 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приети на първо четене на 16.1.2009 г.) – точка 1 на 20.2.2009 г., петък!

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 26.1.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Елеонора Николова и Мария Капон, 15.5.2008 г.; Бойко Великов и група народни представители, 17.10.2008 г.; Министерски съвет, 9.1.2009 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносители: Лъчезар Иванов, 22.11.2007г.; Министерски съвет, 15.12.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2009 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 27.11.2008 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на  Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносители: Борислав Ноев и група народни представители, 31.10.2008 г.; Министерски съвет, 18.11.2008 г.; Министерски съвет, 6.2.2009 г.).

16. Второ четене на законопроекта за транслитерацията (Приет на първо четене на 22.1.2009 г.).

17. Второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Приет на първо четене на 3.7.2008 г.) - продължение.

18. Парламентарен контрол.


- Разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар.


- Отговори на въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания