Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/03/2009 - 06/03/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание
4 – 6 март 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Камелия Касабова и група народни представители; 30.1.2009 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания (Вносители: Касим Дал, Георги Пинчев и Ахмед Юсеин; 28.10.2008 г.) и първо четене на законопроекта за амнистия (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ “НАПРЕД”:
Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Каракачанов; 6.2.2009 г. и 9.2.2009 г.; Борислав Ралчев; 21.10.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
________________________________________________________
1. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Мария Капон, 1.2.2008 г.; Димитър Абаджиев, 20.5.2008 г.; Мария Капон, 1.7.2008 г.; Борислав Ралчев и група народни представители, 10.9.2008 г.;  Надя Антонова, Яни Янев и Диана Хитова, 3.12.2008 г.; Светослав Спасов, Лъчезар Иванов и Пламен Панайотов, 10.12.2008 г.; Йордан Бакалов и група народни представители, 21.1.2009 г.; Надя Антонова и група народни представители, 23.1.2009 г.; Лъчезар Тошев, 23.1.2009 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 4.2.2009 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на  Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносители: Борислав Ноев и група народни представители, 31.10.2008 г.; Министерски съвет, 18.11.2008 г.; Министерски съвет, 6.2.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Приет на първо четене на 29.1.2009 г.).

4. Доклад за дейността на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2008 г. - 18 декември 2008 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 18.12.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Вносители: Ремзи Осман, Силвия Алексиева и Борислав Владимиров; 6.2.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълниние на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 27.11.2008 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 21.1.2009 г.; Митко Димитров, 11.2.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълниние на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2008 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания