Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/03/2009 (извънредно заседание, 14:00)
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Приети на първо четене на 24.3.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Приет на първо четене на 12.3.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2.2009 г.) - продължение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания